Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват електронния магазин boutiquecocoon.com за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта: boutiquecocoon.com  cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

ДЕФИНИЦИИ
“УСЛОВИЯ” – означава настоящите общи условия
“ПРОДАВАЧ” – търговец, който продава свои стоки чрез електронния магазин boutiquecocoon.com . ПРОДАВАЧЪТ е лицето, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в ЕЛЕКТОРОННИЯ МАГАЗИН.
“ПОТРЕБИТЕЛ” – дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите чрез електронния магазин boutiquecocoon.com  стоки
„КОНСУЛТАНТ“ – представител на продавача, който осъществява връзка с потребителя и го снабдява с актуална информация
“ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН/САЙТ” е Интернет сайта boutiquecocoon.com , който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за покупко-продажба на конкретна стока (артикул).
“Бутик Кокуун ЕООД” е търговското дружество “Бутик Кокуун ЕООД” ЕООД, ЕИК: 205627425, ИН по ДДС: BG205627425, със седалище в град Стара Загора, “Бутик Кокуун ЕООД” има пълните права едностранно да променя съдържанието на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, както и начините на достъп до него.
“ПОРЪЧКА” е направената от ПОТРЕБИТЕЛ заявка за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули) чрез електронния магазин. Поръчката може да бъде със статус “одобрена” – когато е окончателно потвърдена по телефон или e-mail от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
“ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ.
“ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ“ – всяка информация предоставена от потребителя при регистрация или друга част от сайта, която включва име, адрес и детайли на кредитна карта.
„ПРОДУКТ“ – всеки продукт, който е представен на този сайт
“КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
Тези условия се отнасят за използването на този уеб сайт и са сроковете и условията, при които ще се доставят всяка от поръчките за вас. Правейки поръчка Вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези условия. Моля, кликнете върху бутона, за да маркирате вашето приемане на тези условия , преди да направите пръчка , ако сте съгласни с тях . Моля, бъдете информирани, че ако откажете да приеме тези условия, вие няма да можете да поръчате продуктите от сайта. Редът и условията, приложими за покупката на стоките, предлагани за продажба чрез този уеб сайт и еквивалентните термини и условия за продажба чрез Cocoon магазини и други места са взаимно изключващи се. По-специално, промоции и оферти, рекламирани на този сайт, не са валидни във връзка с всяка покупка в Cocoon магазини или на други места, както и промоции и оферти, достъпни чрез нашите магазини или на други места, не са валидни по отношение на интернет покупките. При използване на уеб сайта, Вие приемате, че комуникацията с нас ще бъде предимно електронна. Ние ще се свържем с Вас по електронната поща, телефон или ще Ви предоставиим информация чрез публикуване на съобщения на уебсайта. За договорни цели, Вие се съгласявате на това електронно средство за комуникация и приемате, че всички договори, съобщения, информация и други съобщения ще Ви предоставяме по електронен път в съответствие с всички легални изисквания и че същата комуникация е в писмена форма. Това условие не засяга вашите законни права.

ПРОМЕНИ
Ние може да променяме тези Условия по всяко време без да ви уведомяваме. Промените ще важат за всички последващи получени поръчки. Ваша е отговорността да проверявате редовно, дали са направени промени с тези условия. Ние си запазваме правото да променяме този уеб сайт по всяко време без да носим отговорност към Вас.

ЗАПИТВАНИЯ
Свържете се с нас, ако имате някакви въпроси, отнасящи се до тези Условия или поръчване на продукти с помощта на страницата ни „Контакт с нас“.

ВАШИЯТ АКАУНТ
Вие сте отговорни за поддържането на поверителността на избраната от вас парола, когато се регистрирате в уебсайта и за ограничаване на достъпа до вашия компютър и/или имейл адрес, за да се предотврати неоторизиран достъп до вашия акаунт.

ОПИСАНИЕ И НАЛИЧНОСТ
Ние предприемаме всички разумни мерки, за да гарантираме, че информацията, измерванията и описанията на продукти, дадени в този сайт са точни и пълни, колкото е възможно, но може да има различия между тях и самите продукти. Всички продукти са в зависимост от наличността.

ЦЕНИ
Цените в този сайт са в Български лева и Евро, като клиента може да избере предпочитаната от него валута. Основната валута в този сайт е Български лев, като цената се конвертира в Евро по предварително зададен коефициент. Цените в този сайт са с включен данък върху продажбите (където е приложимо) с настоящия му размер. Цената на Вашата поръчка ще бъде цената на поръчаните продукти плюс съответната такса за доставка, която е посочена в раздел “Доставка и връщане” по-долу. Моля, имайте предвид, че всички цени на този сайт са само за он-лайн покупки. Поради обстоятелства извън нашия контрол цените могат да бъдат променени, включително каквито и да било промени в ставката на данъка върху продажбите. Ако това се случи, Вие ще бъдете уведомени и ще Ви бъде поискано да потвърдите Вашата поръчка в променената цена. Като ви уведомим, ние имаме право да анулираме всеки договор, изцяло или отчасти, ако касае покупка на продукт, чиято цена е посочена неправилно на уебсайта.

ПОРЪЧКА
Вие не трябва да поръчвате продукти чрез този сайт, ако са на възраст под 16-годишна възраст. Всички поръчки са в зависимост от наличността. След пускането на поръчка, ще получите имейл от нас, който потвърждава, че сме получили Вашата поръчка. Моля, обърнете внимание, че това не означава, че Вашата поръчка е приета. Вашата поръчка представлява желанието Ви да си закупите продукта. Всички поръчки са предмет на приемане от нас и ние ще потвърдим това приемане чрез обаждане или мейл. Договорът между нас ще се формира след обаждането или след мейла, с което Ви потвърждаваме поръчката. Вие можете да анулирате договора и да получите възстановяване на сумата по всяко време в рамките на 7 дни след получаване на продукти от нас, след уведомление в писмена форма и връщането на продуктите към нас (вижте условията ни за “Връщане и замяна“).
Разглеждането на електронния магазин boutiquecocoon.com  е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
За да се пазарува от електронния магазин boutiquecocoon.com  е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) и име на потребтеля, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният потребител има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.
Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, лични данни и адрес за доставка.
В електронния магазин на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупка на продукт.
Всички посочени на сайта цени са включен ДДС в съответната валута, избрана от потребителя.
Когато потребителя избере даден продукт и кликне върху снимката му влиза в страницата на продукта. На страницата с подробно описание на продукта стои бутон “Купи”. Натискането на този бутон записва избрания продукт във виртуална “пазарска кошница” на потребителя. Потребителят може да разглежда съдържанието на кошницата, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. За да се реализира поръчка е нужно въведения избор да се потвърди, като се достигне и натисне бутон „Потвърди“.
За да се направи поръчка до електронния магазин, потребителят трябва да посочи:

 • валиден адрес на своя електронна поща (e-mail);
 • валиден адрес за доставка на стоката и фактуриране;
 • валидни данни за контакт – две имена, телефонен номер.

При заплащане с карта:

 • Отваря се платежна страница на обслужващата ни банка (ОББ), където въвеждате данните на вашата карта
 • Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация
 • При успешна трансакция (получена авторизация), на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин, чрез натискане на бутона “Потвърди”, който се появява след като първо е избран поне един продукт чрез бутона “Купи” и потребителя е преминал всички стъпки на поръчката.
При направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката на посочения от него e-mail адрес, като в потвърждението се посочва номера на поръчката, датата и часа, когато е направена. Това все още не задължава Продавача да изпрати стоката на адреса за получаване.
В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултант уведомява потребителя. Ако потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.
Поръчки в електронния магазин boutiquecocoon.com  се потвърждават в работното време на консултантите:

 • Работното време на консултантите на онлайн магазин boutiquecocoon.com е от Понеделник до Петък, от 09:00 UTC+02:00 до 18:00 UTC+02:00 часа и Събота от 09:00 UTC+02:00 до 14:00 UTC+02:00
 • Консултации по телефон могат да бъдат извършвани в работното време на консултантите.
 • Всички поръчки, направени до 14:30 UTC+02:00 ч., се обработват и изпращат на същия ден.
 • Всички поръчки, направени след 14:30 UTC+02:00 ч., обикновено се обработват на следващия работен ден.

Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират поради невъзможност да бъдат изпълнени. Такива поръчки получават статус “ОТХВЪРЛЕНА”.
Отказ може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до имейл sales@boutiquecocoon.com. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: двете си имена, с които е регистриран в сайта, потребителското си име в boutiquecocoon.com, цената на поръчката, както и номера на направената поръчка.
Поръчката може да бъде отказана само, докато все още не е потвърдена от консултант на електронния магазин. В случай, че поръчката е потвърдена и пътува към потребителя, същия поема всички транспортни разходи свързани с нея.

ПЛАЩАНЕ

Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по няколко начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.

 • с “наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката;
 • с “банков превод” – плащане по банкова сметка указана в имейл и на страницата с успешна поръчка.
 • с кредитна или дебитна карта – MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY

Oбърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode. Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да ни обезщетите изцяло от/и срещу всички искове, задължения, щети, загуби, разходи и разноски (включително съдебни такси), произтичащи от всяко нарушение на настоящите Условия от Вас или всяка друга отговорност, произтичаща от използването на този Сайт или извън използването на този уебсайт, като носите отгворност за всяко лице, което използва Вашите потребителски данни.

ОТГОВОРНОСТ

Ние ви гарантираме, че всеки продукт, закупен от Вас, чрез Уебсайта е на задоволително качество и добра форма за всички цели, за които обикновено се доставят продукти от този вид.

Нашата отговорност за загуби, които сте претърпяли в резултат на нарушаване на настоящия договор с нас, е строго ограничена до покупната цена на продукта, който сте купили. С изключение на гаранцията, посочена по-горе, ние се отказваме от всякакви гаранции от всякакъв вид (независимо дали са изрични или подразбиращи се) по отношение на продуктите. Ние не носим отговорност към Вас в договор, закононарушение, или по друг начин за загуба на печалба, загуба на бизнес, загуба на очаквани спестявания, загуба на възможности, загуба на данни или всякакви други косвени икономически загуби или каквато и пострадали или направени от Вас, произтичащи от предмета на тези условия. Нищо тук не трябва да засяга законните Ви права.

“Бутик Кокуун ЕООД” не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

ЕЗИК

Английски и български са единствените предложени езици за сключване на договор.

ТРАНСФЕР

Ние може да присвоим или прехвърлим някои от нашите права или задължения по силата на договора. Вие не можете да прехвърляте някой от Вашите права или задължения по този договор.

ОТКАЗ

Ако не успеем, по всяко време на договора, да настояваме за стриктно изпълнение на някое от Вашите задължения по Договора, или ако не успеем да упражним някои от правата или средства за правна защита, на които имаме право по настоящия договор, това не представлява отказ от тези права или средства за защита и не ви освобождава от задължението за спазване на тези условия. Отказът от наша страна на всяко неизпълнение не може да представлява отказ от всякакви последици. Отказ от наша страна от правото на някое от условията на договора ще бъде в сила, освен ако изрично е посочено да бъде считано за отказ и Ви се съобщава в писмена форма.

ДЕЛИМОСТ

Ако някоя част от тези условия бъде обявена за невалидна или неприложима изцяло или частично, недействителната или неприложима част се счита за пропусната, а останалата част от Условията продължават да са валидни в най-пълна степен, позволена от закона.

ЦЯЛОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Всеки договор се урежда от настоящите Условия, които съдържат цялото споразумение между вас и нас по отношение на неговия предмет и отменя всички предходни споразумения, отнасящи се до такава материя.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство и Вие се подчинявате на изключителната компетентност на българските съдилища.

ГАРАНЦИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ

НАШАТА ГАРАНЦИЯ

Важно е за нас, Вие да сте възхитени от всички наши продукти. Ако има някаква причина, поради която не сте напълно доволни от някой от нашите артикули, които сте поръчали от нас, можете просто да го върнете към нас в рамките на 7 дни от получаването, като ни предоставите бележката за покупка, като доказателство за покупка. Ние ще кредитираме покупната цена по вашата сметка. Тази гаранция е в допълнение и не засяга вашите законни права.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички авторски права, търговски марки, както и всички други права на интелектуална собственост, за всички материали или съдържание, публикувани на този Сайт остават по всяко време, законна наша собственост на нас или нашите лицензодатели.

УВЕДОМЛЕНИЯ

Всички уведомления, изпратени от Вас към нас трябва да бъдат на адреса, посочен в настоящите условия. Ние можем да Ви известяваме по имейла или пощенския адрес, който сте предоставили, когато сте поръчвали. Уведомленята ще се считат за получени и надлежно връчени веднага, когато бъдат публикувани на сайта, 24 (двадесет и четири) часа след като се изпраща имейл, или 10 (десет) дни след датата на изпращане на всяко писмо, като такова писмо е било правилно адресирано, и с марка е пуснато в пощата, а в случая на имейл, че такъв имейл е изпратен до определен имейл адрес на получателя.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Освен в случаите, когато изрично е упоменато друго, всяка страна на сключен договор, който все още е в сила, не е отговорна за неизпълнение, частично или изцяло и/или в случаите, когато задълженията са извън условията по договора, в случай че неизпълнението на задълженията е настъпило в следствие на непреодолима сила.

Страната или законен неин представител, който се позовава на непреодолима сила, трябва незабавно и изчерпателно да уведоми другата страна относно настъпилото събитие и да предприеме мерки за предотвратяването му, за да ограничи последствията му.

Страната или законен неин представител, който се позовава на описаното по-горе събитие, е освободен от отговорност, само ако настъпилото събитие го възпрепятства да изпълни добросъвестно договора.

Ако в срок от 15 дни от момента на настъпване на събитието, то не може да бъде преодоляно, всяка една от страните има право да поиска от другата прекратяване на договора, без нито една от страните да носи отговорност за нанесени вреди.

Страната, която се позовава на непреодолима сила, трябва да докаже невъзможността си да изпълни своите задължения в рамките на 30 дни от момента на настъпване на събитието, но само в рамките на чл.10.3.

ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ САЙТОВЕ

Ние може да предлагаме връзки към сайтове, които не са обслужвани от нас. Ако посетите някой от тези свързани сайтове, Вие трябва да преразгледате своята неприкосновеност на личния живот и други политики. Ние не сме отговорни за политиките и практиките на други компании. Въпроси и загриженост по отношение на тази политика и вашата лична информация трябва да бъдат насочени на следния адрес:

България
Стара Загора 6000
Митрополит Методий Кусев 46, ет.3, ап.7